Tjänster

tjanster

Utvecklas med oss

Få inspiration och nya impulser. När arbetet har kört fast eller behovet av nya infallsvinklar och utveckling är stort är det viktigt att skapa dialog och mötesplatser för att:

  • Utveckla ledare/chefer
  • Utveckla medarbetare
  • Bygga ihop arbetslaget
  • Utveckla ledningsgruppen
  • Utbyta erfarenheter och skapa gemensamma bilder
  • Konflikthantering och medling
  • Bygga kompetens och forma praktiska modeller

Förändringsarbetarna erbjuder dig och din organisation en möjlighet till inspiration och utveckling. Kontakta oss så kan vi resonera vidare och skapa utvecklingsinsatser utifrån era specifika behov.

Söker du någon erfaren coach och handledare så kan du hitta dem bland våra konsulter. Fler av oss arbetar som coacher och handledare till chefer, ledningsgrupper och andra professionella grupper. Ring 08-93 15 00 eller e-posta direkt till någon av konsulterna via kontaktsidan.
Kommer inom kort….
Mät din grupps effektivitet med GDQ!  Forskaren och psykologen Susan Wheelan, har sammanställt de senaste 70 årens gruppdynamiska forskning och utvecklat ett test för att mäta var grupper nuläge kopplat till gruppers utveckling – GDQ (Group Development Questionaire). Resultatet blir ett träffsäkert och vetenskapligt underlag på vilka områden gruppen behöver utveckla för att bli än mer effektiv. Hon kan med sin forskning visa att det är en avgörande faktor för en grupps resultat och hur individer utvecklas i arbetat.

Det är ett instrument som hjälper oss att mäta gruppens nuläge vad gäller effektivitet och behov av utveckling. Organisationer som utvecklar dialoger kring såväl sina roller som medarbetare som chefer och innehållet i uppgifterna och hur man arbetar effektivt i en arbetsgrupp, ökar sina chanser att få  högpresterande grupper och medskapande anställda. Det är ett kraftfullt mätinstrument för olika typer av grupper – ledningsgruppen, arbetsgruppen, projektgruppen eller styrelsen. Det går att arbeta med det över tid och följa upp lönsamhetens och resultatets utveckling parallellt med lagets utveckling. Med hjälp av GDQ får vi fram den aktuella profilen på gruppen, samt gruppen tar fram en handlingsplan för utveckling och effektivitet – det är inte en värdering av gruppen.

Vi tränar gruppen dialog kring vad de kan göra som individer och grupp för att bidra bättre till att utveckla gruppens resultat. En effekt av arbetat gör att gruppen hanterar konflikter tidigare och ser dem mer som en möjlighet till utveckling. Gruppens medlemmar blir insiktsfulla om hur de kan bidra. Omfattning av första insats GDQ – analys görs på nätet. Genomgång av testresultat och handlingsplan en dag. Därefter löpande återkoppling 2-3 gånger per år.

Om du vill veta mer använd kontaktformuläret till höger.

Kommer inom kort…

Har ni generationsbyte på gång? Hur avslutar man på ett bra sätt? Hur ger man de som ska gå i pension en bra start i tid? Hur tankar vi av kompetenser så att vi inte får alzheimer i systemet?

Kommer inom kort….

Kommer inom kort….

Kommer inom kort….