Nätverket

natverket

Vi är ett nätverk av konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare medarbetare grupper och verksamhet. Vår verksamhet startade 1991. Vi vill bidra med utveckling på olika sätt. Vår grundsyn är att gott resultat går hand i hand med goda relationer. Vi tror på en långsiktighet. En annan utgångspunkt är den systemiska – saker i en organisation hänger ihop – därför behöver man ibland granska sitt system, sitt sätt att organisera sig och sin ledningsstruktur.

Personlig utveckling

Chefer påverkar sina organisationer och företag. De ska leda mot framgång och utveckling av så väl verksamhet som grupper och personer. Chefer leder kanske i första hand människor som ska göra resultat individuellt och tillsammans. Det har sedan en tid tillbaka blivit ett populärt begrepp och är som vi ser det grunden för ett gott ledarskap. Vi alltid arbetat med stödja chefer i deras personliga utveckling i våra utbildningar, handledningar och som coacher.

Vi ser att det medskapande medarbetarskapet ger en positiv utveckling i företag och organisationer. Vi är övertygade om att arbetsplatser där människor kan må gott är mer kreativa, producerar effektivare tillsammans och har en hög grad av ansvar för helheten.

Grupputveckling

Grupper kan vara så spännande och utvecklande att arbeta i. Tyvärr händer även motsatsen i vissa grupper. Vissa grupper blir dysfunktionella och når inte synergierna som är så befruktande och utvecklande.

Verksamhetsutveckling

Verksamheter behöver utvecklas och förnyas. Mötet med kunden, medlemmen patienten är en viktig kugge i detta. Spaningen på konkurrenter och vad vi kan förenkla.