Kurser

Vi har erfarenheter av att arbeta med ledarskapsutbildning och chefsutbildning i Stockholm och utomlands sedan 1991. Utöver detta vänder vi oss även till dig som är projektledare eller medarbetare och vill utvecklas. Utforska och välj bland våra kortare och längre kurser här nedan.

Kortare kurser för ledare

Datum Namn Antal platser
28 november Ta plats och bli tydlig – tala inför andra 10
2017
28-29 september
2018
16-17 april, 22-23 oktober
Coaching i trio 3 platser/kurs
2017
31 aug-1sept
Konflikthantering för ledare – låt modet bli större än rädslan max 10 Fullt!
2016
10 maj
14 september
25 oktober
24 november
Kurs i faciliterande metoder 12 (finns platser kvar)
2017
12-13 oktober
2018
22-23 mars,11-12 oktober
Utvecklingsamtal – ett strategiskt verktyg 12 (platser)
2017
9-10 oktober
Coaching för ledare 8 platser
2016
6-7december
Ledarskap för möten 8 (finns platser kvar)
2017
9-10 november
2018
26-27 april, 29-30 november
Inför pensionen – en förberedelse inför en stor förändring max 12,
2016
20-21 september
Personlig effektivitet Max 8 deltagare

Längre kurser för ledare och medarbetare i Sverige

Datum Namn Antal platser
2017
vecka 42 och 49
2018
vecka 4, 10, 20, 24, 37, 42 och 49
UGL – utveckling grupp och ledare 12 per kurstillfälle
2017: Kurs i tre steg
Steg 1:30 oktober-2 november
Steg 2: 2017 27-29 november
Steg 3:10-12 januari 2018
Ledarskap och kommunikation – LEAD 14 (finns platser kvar)
Kurs i två steg
Steg 1: 6-7 oktober
Steg 2: 3-4 november
Steg 3: 7-9 december
Human Dynamics 14 deltagare

Längre kurser för ledare och medarbetare utomlands

Datum Namn Antal platser
datum kommer senare Kvinna och ledare 12 platser
2017
ej fastställt
Att leda sig själv – den professionella medarbetaren 12 platser
2018
ej fastställt datum
Ledarskap, mod & känslans kompetens 12 platser

Kurser vi genomför efter överrenskommelse

Datum Namn Antal platser
Boka datum via ansvariga konsulter Hantera stress och främja hälsa
Kreativitet, samspel och hjärnan
Boka datum via någon av våra konsulter Träna upp ditt ledarskap i grupp och med coach lämplig storlek på grupp är 10 deltagare
2017
9-10 november
2018
26-27 april, 29-30 november
Inför pensionen – en förberedelse inför en stor förändring max 12,
Att leda medskapande i en idéburen organisation max 14 personer
Bestäms gemensamt Förändringsledning
Bestäms gemensamt Handledning för chefer i grupp Max 8, minst 4
Bestäms gemensamt Inspirationsdag för kvinnor Max 30, minst 10
6 halvdagar – bestäms gemensamt Konsten att finna sin egen styrka Max 10, minst 4
Bestäms gemensamt Leda som jag är 3–8 personer
Bestäms gemensamt Retorik Max 12, minst 4
2016
20-21 september
Personlig effektivitet Max 8 deltagare