Utvecklingsamtal – ett strategiskt verktyg

Vår kurs
i utvecklinggsamtal är en uppskattad kurs där vi arbetar med
utvecklingssamtalet som ett stratgeiskt verktyg inte bara som ett samtal.

Syfte

Ett seminarium om hur du som chef kan använda utvecklingssamtal som ett
strategiskt verktyg för att utveckla dina medarbetare, dig själv och din verksamhet. Vi vill tända dig som
känner att det börjar gå slentrian i dina samtal. <

Innehåll

 • Utvecklingssamtal – ett strategiskt verktyg – vad är det?
 • Våra erfarenheter.
 • I vilket sammanhang kommer utvecklingssamtalet in?
 • Syfte med samtalet och innehåll.
 • Mall eller inte mall? Olika mallar presenteras – grunden till en
  egen formas.
 • Kommunikation och samtalsmetodik.
 • Praktiska samtalsövningar tillsammans med skådespelerska.
 • Det svåra i samtalet/det svåra samtalet.
 • Hur hantera motstånd?
 • Att ge feedback.
 • Vad ska samtalet resultera i? Den individuella
  utvecklingsplanen.
 • Vad är kompetensutveckling?
 • Andra former för utvecklingssamtal: tvärsamtal och
  utvecklingssamtal i grupp.
 • Lönesamtal en naturlig fortsättning?

Vi arbetar med föreläsning, diskussion i grupper och i storgrupp samt
träning tillsammans med en skådespelerska. Deltagarna får även
kursdokumentation i form av vår nya bok ”Strategiska perspektiv på SAMTAL
FÖR UTVECKLING”.

Målgrupp

Vi vänder oss till chefer och arbetsledare inom företag, organisationer och
offentlig förvaltning.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datumbokas via Eva C Johansson
Antal platser10 (platser)
KursledareEva C Johansson & Ewa Carlsson (skådespelerska)
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
Kostnadoffert