UL – Utvecklande ledarskap

INLEDNINGSTEXT

Syfte

Det Utvecklande Ledarskapet kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme, agerar utifrån en tydlig värdegrund och visar personlig omtanke. Ledaren lyfter också frågor om etik, moral och personligt ansvar. Ledaren motiverar, inspirerar, uppmuntrar kreativitet och stimulerar delaktighet hos medarbetarna.

Målet

Målet med kursen är ökad medvetenhet om ditt ledarskap

Innehåll

Utbildningen inleds med en 360-bedömning som görs innan vi träffas vid det första utbildningstillfället. Du själv, din chef, en kollega och ett antal medarbetare gör en bedömning utifrån ett formulär som skickas digitalt och som ger värdefull feedback. Bedömningen visar på ledarskapsbeteenden som du sedan får möjlighet att diskutera och reflektera över.

När vi träffas under utbildningens första del, som är under tre dagar, går vi igenom den teoretiska modellen och vi diskuterar bland annat hur kompetens, förutsättningar, omvärld och organisation påverkar ledarskap. Du reflekterar över de insikter du fått som ledare genom din 360-bedömning och tar fram en egen individuell utvecklingsplan. Vi arbetar både med teoretiska pass, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupp samt med egna reflektioner under dessa dagar.

Utbildningen avslutas med en uppföljningsdag efter ca två månader. Denna dag syftar till att stimulera till ytterligare reflektion, dela erfarenheter med andra ledare och se över och eventuellt justera den egna individuella utvecklingsplanen.

Målgrupp

Målet med utbildningen är att du som ledare kan analysera, reflektera och utveckla dina ledarhandlingar genom de insikter du fått ur den 360-bedömning som gjorts.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

DatumBokas direkt med konsult
Antal platser12 platser
KursledarePatrik Lovén eller Lasse Karlsson
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
KostnadKurskostnad 22 500:-ex.moms. Kost och logi 4900:-ex.moms. Anmäl tre och betala för två