UGL – utveckling grupp och ledare

Om du förstår dig själv och hur du uppfattas blir det lättare att samarbeta och samspela med andra. Genom att medvetandegöra och synliggöra dina starka och svaga sidor får du en ökad förståelse för hur andra fungerar. Du lär dig att öppna upp tidigare stängda kommunikationskanaler, att undvika missförstånd och att respektera andras ståndpunkter och värderingar. När
knutarna nystas upp ökar förutsättningarna för samarbetet och arbetet kan
fokuseras mot det gemensamma målet – affärsverksamhetens bästa.

UGL – En beprövad utbildningsmetod

UGL-programmet baseras på den amerikanska psykologerna Susan A Wheelan och
Will Schutz utveckling av grupper och individer. Det är en effektiv metod
som söker svaren på varför vissa grupper lyckas bättre än andra och vilka
drivkrafter som ligger bakom organisationens effektivitet och
produktivitet. Resultat visar att det är individens självtillit, gruppens
förmåga att utvecklas och ledningens/chefens förmåga att tillvarata
gruppens mänskliga egenskaper som påverkar utfallet. UGL-programmet har
praktiserats sedan 70-talet och gett goda och mätbara resultat såväl inom
försvarsmakten och den offentliga sektorn som i det privata
näringslivet.

Målet

 • Ökad självtillit och självförtroende.
 • Insikt i hur olika grupper utvecklas.
 • Förståelse för olika ledarstilars betydelse.
 • Instrument för hur man kan utvecklas genom att ge och ta
  kritik.
 • Bättre förmåga att upptäcka och hantera konflikter.
 • Verktyg för hur man kan anpassa sitt beteende till den aktuella
  situationen.
 • I slutändan vill vi att kursen ska ge dig
  ökad förståelse för gruppdynamikens påverkan på arbete och resultat,
  hur olika ledarstilar kan anpassas till olika situationer och vetskapen
  om att gruppen genomgår olika mognadsnivåer. Kort sagt – en ökad
  förståelse för vilka faktorer i lednings- och grupprocessen som
  förbättrar resultaten.

 

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för chefer, ledare, utbildare, handläggare och andra
gruppmedlemmar. Personer i inbördes beroendeställning bör inte gå samma
program. Deltagarantal: 8–12 personer.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datumkontakta Lasse Karlsson
Antal platser12 per kurstillfälle
KursledareTvå certifierade konsulter tillsammans
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
Kostnad16 900 kr exkl. moms, internat 9800:-
PlatsPå kursgård i Stockholmstrakten