Träna upp ditt ledarskap i grupp och med coach

Praktisk ledarträning, teori och reflektion i nytt program för chefer och ledare. Kursen fokuserar på att träna de förmågor som krävs i gott ledarskap, öka självkännedomen och att du ska nå de mål du har i ditt uppdrag. Förutom fem heldagar i grupp för du fem tillfällen med egen coach så att du kan fokusera på dina egna utmaningar och styrkor som chef och ledare.

Syfte

Att lära och praktiska träna de förmågor och färdigheter en god ledare behöver så att du kan använda dem direkt i ditt arbete som chef. Du får verktyg och kunskaper som gör dig till en ledare som skapar resultat, arbetsglädje och effektivitet.

Målet

I slutet av kursen ska du känna dig säker och nöjd som ledare. Din personal och din chef märker skillnad både i attityd och resultat. Du har nått de mål du satt upp i början av kursen.

Innehåll

Kommunikation och tydlighet
Coachande förhållningssätt
Ledarskap, ansvar och motivation
Effektiva team – att skapa, led och inspirera
Utveckla självledarskapet, mål och handlingsplan
Kreativitet, mod och samarbete
Stresshantering och god arbetsmiljö
Konflikthantering och svåra samtal

Målgrupp

Kursen passar dig som är ny som chef eller är projekt- eller arbetsledare. Den passar också dig som är ledare och behöver ny och innovativ ledarträning

Metod

Du får teorier och verktyg, som vi direkt omsätter i praktiska övningar, rollspel och träning. Du får konkret feedback från kursledaren och de andra i gruppen. Och möjlighet att träna igen. Teorierna och verktygen kommer från aktuell ledarskapslitteratur, coachning, psykologi och improvisationsteater.
Vi ses fem heldagar med cirka 4 veckors mellanrum. Mellan gångerna får du 1,5 timmes individuell coachning av Maria Gerlofson, certifierad coach i ICF.

OBS! Den första gruppen är en pilotgrupp – det är första gången den körs. Det innebär att du som deltagare får ett starkt reducerat pris mot att du ger feedback under kursens gång och efteråt. Framöver kostar kursen 10 000:- mer. Maria Gerlofson har tidigare gjort flera ledarutbildningar och coachat många chefer och ledare. Hon är också medförfattare till Coachboken och boken Mod – stå upp för dig själv. Maria är bokredaktör i tidningen Chef.
Kontakta Maria Gerlofson för mer information och frågor: maria@actandgrow.se eller 070-7305997

Kurslitteratur

Coachboken av Maria Gerlofson och Anja Lindberg, Liber januari 2017

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

DatumBoka datum via någon av våra konsulter
Antal platserlämplig storlek på grupp är 10 deltagare
Kostnad-