UGL – uppföljningsdag

INLEDNINGSTEXT

Syfte

Vi får ofta förfrågan om uppföljning. Vi erbjuder därför våra UGL-deltagare en uppföljningsdag för att utbyta erfarenheter med andra kring vad som hänt efter UGL-veckan och samtidigt få inspiration inför din fortsatta utveckling.
Vi vill betona att den 6: dagen inte ingår i den fastställda kursplanen för UGL utan ska ses som en extra möjlighet att bearbeta de insikter som UGL-veckan gav för dem som så önskar.

Målet

Målet med uppföljningsdagen är att följa upp, klargöra och fördjupa de insikter och lärdomar du fick under UGL-veckan. Vidare påvisar vi vägar för att ytterligare omsätta UGL veckans upplevelser och lärdomar till praktiskt arbete i den vardagliga verksamheten.
Uppföljningsdagen genomförs med deltagare från flera olika UGL-utbildningar och är inte någon återföreningsträff för respektive UGL-grupp. Det är däremot inget hinder att flera från den gemensamma UGL- veckan deltar under aktuell uppföljningsdag.

Innehåll

• Vad har hänt sedan sist? Erfarenheter och nyttan av UGL-veckan
• Självuppfattning och försvarsstrategier.
• Fördjupning av gruppdynamiska insikter.
• Hur tillämpa insikter om gruppers utveckling i min arbetsgrupp på hemmaplan?
• Reflektioner kring det egna ledarskapet/den egna rollen och framtida utveckling

Målgrupp

Du som gått UGL för ett tag sedan.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Skriv ut sidan

Kursfakta

Datum2019
14 maj
Antal platser10 platser
KursledareLasse Karlsson
Sista anmälningsdag4 veckor före kursstart
Kostnad3000:- ex moms
PlatsTorkel Knutssonsgatan 15 Södermalm Stockholm