Ledarskap, mod & känslans kompetens

Vi
vänder oss till dig som är chef och som vill utveckla din personliga
ledarförmåga. Du som vill öka din förmåga att få människor att göra sitt
bästa, skapa teamkänsla och utveckla din personliga mognad.

Känslans intelligens är en bok av Daniel Goleman som inspirerat oss till
detta utvecklingsprogram. Den gode ledare är den som förstår sina
reaktioner och har empati – förmåga att förstå andra – utan att bli
bakbunden och låst, samt är skicklig på att hantera mellanmänskliga
relationer. Den gode ledaren skapar miljöer där människor kan växa och må
bra.

Syfte

Att utveckla goda ledare som förstår sina reaktioner och har förmåga att
förstå andras utan att bli bakbundna, samt har förmågan att utveckla de
mellanmänskliga relationerna.

Innehåll

 • Ledarskap och helhetssyn:
  Hur påverkar mitt ledarskap andra människor? Min maktutövning och dess
  konsekvenser – beroendeskap och konkurrens. Att vara man respektive
  kvinna och ledare. Vad är kompetens, social kompetens och känslans
  kompetens? Mina känslor som medkraft i mitt ledarskap.
 • Mitt samspel med andra:
  Kommunikation och personlig öppenhet. Gruppdynamik. Hur upplevs jag av
  andra – att hantera feedback. Att hantera konflikter. Min påverkan på
  gruppen.
 • Att leda mig själv och må gott:
  Självaktning. Stress och hälsa. Min motivation och arbetsglädje.

 

Målgrupp

Chefer och ledare som vill utveckla förmågan att leda. Max 12
deltagare.

Metod

Vi arbetar utifrån deltagarnas egna situationer som ledare och människor.
Vi arbetar i tre nivåer: I hela gruppen, mindre grupper och individuellt
med övningar och föreläsningar. Deltagarna gör en analys av sig själva med
hjälp av MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Dag 1 och 8 är resdagar. Dag
2–4 samt 6–7 arbetar vi klockan 9–12:30 och 16–20. Dag 5 är ledig.

Lovord

”Trodde aldrig att en kurs kunde vara så genomgripande, Kursen
förändrade mitt liv på ett mycket positivt sätt.”

Så här uppfattade jag kursen för mig efter 9 mån:

”Jag har gått på många ledarskapskurser, men denna kurs gav mig mycket
mer än tidigare kurser. Ledarskapets koppling till känslans kompetens gör
att man får med sig en hel del nya verktyg som man kan utveckla i sitt
ledarskap. Eva och Barbro med sina respektive kompetenser kompletterade
varandra på ett utmärkt sätt. Ett bärande inslag i kursen är att man
använder varandra genom kursen på ett mycket givande sätt. För mig
personligen gav inslaget av moment där man målmedvetet fick göra sina
framtida levnadsprioriteringar väldigt mycket, inklusive prioriteringar av
den framtida arbetsplaneringen. Insikten om den personliga
självmedvetenheten gav mig också mycket.”

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datum2018
ej fastställt datum
Antal platser12 platser
KursledareEva C Johansson & Maria Gerlofson
Sista anmälningsdagsex veckor före kursstart
Kostnad14 900 kr exkl. moms, resa, mat och boende
PlatsTeneriffe