Ledarskap för möten

Syfte

Deltagarna får utveckla sin förmåga att arbeta med mötet och
mötesdeltagarna som en viktig resurs för att nå verkligt resultat av
betydelse för verksamheten.

Innehåll

 • Möten en del av arbetslivet
 • Från meningslös tidsspillan till engagerande och resultatgivande
  möten
 • Våra drivkrafter – grundsyn
 • Vad händer när vi möts?
 • Du själv som ledare är viktigaste verktyget för ett bra möte
 • Det goda mötet – vad krävs före, under och efter?
 • Olika slags möten, olika typer av frågor på mötet, olika
  ledarskap
 • Vi tränar och lär ut olika metoder för delaktighet i möten
 • Sabotage och katastrofer – Vad kan du göra när det inte går som du
  tänkt?

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledare på olika nivåer, arbetsledare, projektledare
och andra som regelmässigt har ansvar för möten. Max 14 deltagare.

Kurslitteratur

I kursavgiften ingår boken: Ta ledarskapet över dina möten – Mötesbok för
ledare av Eva C Johansson och Gunilla Orrebrink.

 

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datumbokas via Eva C Johansson
Antal platsermax 10 deltagare
KursledareEva C Johansson