Kvinna och ledare

Tycker
du att det är ensamt i chefsrollen? Utbildningen syftar till att
tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner ge möjligheter att
utveckla ditt personliga ledarskap utifrån ett kvinnligt perspektiv.

Syfte

Att tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner få möjligheter till
utveckling av ditt personliga ledarskap, utifrån ett kvinnligt
perspektiv.

Metod

Vi arbetar utifrån deltagarnas egna situationer som ledare och människa. Vi
genomför övningar och resonemang samt håller kortare föreläsningar. Vi
arbetar i helgrupp, i mindre grupper och individuellt.  Kursen omfattar
fem   heldagar. Den kan läggas under en hel vecka eller en dag i veckan
klockan 8.30–17.00.

Innehåll

Jag och mitt ledarskap.
Chef utifrån en helhetssyn,
Chefskap/ledarskap, makt & konkurrens, kvinna & ledare,
att förstå hur strukturer och system påverkar.
Jag och gruppen.
Kommunikation, gruppen och dess utveckling.
Hantera och förstå konflikter.
Jag och min framtid.
Våga och vilja – motivation, stress & hälsa, min framtid.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har en ledarroll inom näringsliv offentlig
förvaltning eller i idéburna organisationer. Max 10 deltagare.

 

Övriga villkor

Kursen genomförs direkt in i ett företag eller en organisation.  Ni
sköter bokning av lokal.


Kursfakta

KursledareEva C Johansson
Plats,