Kvinna och ledare

Tycker
du att det är ensamt i chefsrollen? Utbildningen syftar till att
tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner ge möjligheter att
utveckla ditt personliga ledarskap utifrån ett kvinnligt perspektiv.

Syfte

Att tillsammans med andra kvinnor på ledande positioner få möjligheter till
utveckling av ditt personliga ledarskap, utifrån ett kvinnligt
perspektiv.

Metod

Vi arbetar utifrån deltagarnas egna situationer som ledare och människa. Vi
genomför övningar och resonemang samt håller kortare föreläsningar. Vi
arbetar i helgrupp, i mindre grupper och individuellt. Dag 1 och 8 är
resdagar. Dag 2–4 samt 6–7 arbetar vi klockan 9–12:30 och 16–20. Dag 5.

Innehåll

 • Jag och mitt ledarskap.
 • Chef utifrån en helhetssyn,
  chefskap/ledarskap, makt & konkurrens, kvinna & ledare, att
  förstå hur strukturer och system påverkar.

 

 • Jag och gruppen.
 • Kommunikation, gruppen och dess
  utveckling, att hantera och förstå konflikter.

 

 • Jag och min framtid.
 • Våga och vilja – motivation, stress &
  hälsa, min framtid.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har en ledarroll inom näringsliv offentlig
förvaltning eller i idéburna organisationer. Max 10 deltagare.


Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datum2018
vecka 42
Antal platser12 platser
KursledareEva C Johansson & Ewa Östlund Henschen
PlatsRunö kursgård Åkersberga,