Kreativitet, samspel och hjärnan

Tempot blir allt snabbare och vi måste ofta hitta nya lösningar fort. Det finns sällan tid till reflektion och diskussion. Samtidigt vill hjärnan helst göra som vi alltid gjort, det spar energi och är enklast så. Vi är som mest bekväma och trygga i vårt vanliga sätt att tänka och agera. Vi behöver träna upp vår spontanitet, vår kreativa förmåga och vårt samspel för att kunna möta kraven på snabba förändringar, utan att det leder till stress. Vi behöver hitta nya sätt att tänka på för att möta framtiden!

Syfte

Under kursdagen tränar du de förmågor som krävs för att kunna vara innovativ och snabb och samtidigt behålla arbetsglädjen. De handlar bl a om samspel, acceptans, bejakande, mod, fantasi och närvaro.

Målet

Målet med dagen är att du ska kunna tänka i nya banor, vara idérik, kunna improvisera och samtidigt behålla fokus och lugn. Du ökar även din kunskap om vad som ger gott samarbete och ökar kreativiteten.

Innehåll

Vi pratar om vad som främjar kreativitet och samspel i en grupp och gör många övningar för att träna upp dina förmågor. Du lär dig hur du ökar ditt kreativa tänkande och konsten att improvisera i stunden när det krävs. Vi kopplar övningar och teori till hur hjärnan fungerar.

Målgrupp

Alla som i sitt jobb behöver tänka och agera på nya sätt och som vill träna samspel och ha roligt. Kursen kan även göras i grupper direkt på arbetsplatsen, samt som kortare workshop för 8 – 60 personer.

Metod

Vi använder praktiska övningar från bl a improvisationsteatern, blandat med fakta om hjärnan, kreativitet och samarbete. Maria Gerlofson har deltagit i ett forskningsprojekt om samarbete, kreativitet och arbetsglädje på jobbet med hjälp av improvisationsteater. Forskningen leddes av organisationspsykologen Samuel West vid Lunds universitet.

Sagt om kursen

”Kreativiteten ökade med 40 procent i den grupp som Maria Gerlofson hade” ”Kreativiteten ökade, samspel och arbetsglädje likaså. Maria besitter förmågan att leda en grupp samstämt genom äventyr så
att alla utvecklas och gruppen blir allas” ”Kursen öppnade ögonen på många vad man behöver tänka på i samspel med andra. Vi pratar ofta om det vi lärde oss, trots att det gått flera månader.”

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Skriv ut sidan

Kursfakta

KursledareKontakta någon av våra konsulter