Konflikthantering för ledare – låt modet bli större än rädslan

Konflikter av olika slag är en del av utvecklingen på arbetet och i relationer. Utan konflikter ingen utveckling. Människor, gruppen och organisationen har ibland olika behov och värderingar.Det blir även krockar mellan människor på grund av våra olikheter, som ofta dock är en tillgång.

En del konflikter är ganska obetydliga och därmed lätta att hantera eller ebbar ut av sig själva. Andra konflikter är större och svårartade, och det krävs stora ansträngningar för att lösa. Det gäller att inte låta dem fortsätta att växa och orsaka spänningar och bestående fientlighet. Konflikter har en tendens att eskalera, så det gäller att se dem och veta när man ska gå in som chef och hjälpa till.

Företag och organisationer kan tjäna mycket pengar på att chefer och medarbetare kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Förändringsarbetarna inbjuder därför till en tvådagars workshop
om konflikter.

Syfte

Att utveckla sin förmåga att analyser och hantera konflikter.

Innehåll

Dag 1

 • Vad är en konflikt
 • Konflikters orsaker
 • Att analysera och förstå konflikter
 • Om konflikter får kvarstå
 • Genusperspektiv på konflikter
 • Hållbar kommunikation grunden för att hantera konflikten
 • Konflikter som har sin grund i gruppens behov
 • Att hantera konflikter
 • Kan alla vara vinnare i konflikter?
 • Konflikter jag själv är inblandad i
 • Yttre konflikter och inre lösningar

Steg 2 Att medla i konflikter

 • Att vara tredje part
 • Medlares roll
 • Medlingsträning
 • Olika metoder att använda när du medlar
 • Att arbeta förebyggande

 

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer, projektledare och internkonsulter. Max
8 deltagare.

Metod

Vi varvar teori och träning i olika situationer som exemplevis medling.
Deltagarna erhåller många konkreta arbetsmetoder för analys och bearbetning
av konflikter. Dessa tränar vi på medling och samtal under kursen.

Kurslitteratur

Deltagarna får Eva C Johanssons bok Låt modet bli större än rädslan –
Konflikthantering”.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

DatumBokas direkt med konsult
Antal platser8 deltagare
KursledareEva C Johansson