Indirekt ledarskap

Indirekt ledarskap är en av försvarshögskolans ledarskapsutbildningar. De bygger på gedigen forskning, är kvalitetssäkrade samt välbeprövade inom näringsliv och offentlig sektor. FHS har, genom ett flertal vetenskapliga studier, kunnat påvisa att dessa utbildningar bidrar till en rad förbättringar och ökad långsiktig effektivitet i organisationer som anammar dessa modeller.

Syfte

Indirekt ledarskap är en utbildning för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, d.v.s. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper och högre chefer som vill bli bättre chefer för sina chefer och som vill lära sig att leda genom andra. Strategiskt ledarskap handlar mycket om att vara en förebild och hur du agerar som chef, hur du kommunicerar, vilka signaler du skickar i organisationen och hur de påverkar dina medarbetare.

Utbildningen bygger på såväl teoretiska som praktiska pass, vilket ger en god förståelse för hur modellen är uppbyggd och vilka färdigheter och fallgropar man bör vara uppmärksam på.
Ledarskap på högre nivåer ställer stora krav på förmågan att kommunicera ut ett budskap via andra chefer, vara en god förebild och att vara lyhörd för det som sker i organisationen. Det handlar om att via det indirekta ledarskapet sprida mål och visioner, att vara medveten om hur budskapet filtreras genom organisationen och vilken betydelse detta får för värderingsarbete, måluppfyllelse samt medarbetar- och kundnöjdhet. Ledarskap på såväl högre nivåer som mellannivåer ställer stora krav på abstrakt modelltänkande och hantering av parallella tidsskalor, samt förmågan att både kunna fatta snabba beslut här och nu och tänka långt fram i tiden och hantera nödvändiga förberedelser. Till mellanchefens kravbild hör även att kunna bemästra ”korstrycket”, det vill säga att kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.
Genom denna utbildning hjälper vi till att skapa insikter och att utveckla verktyg för det indirekta ledarskapet, vilket ger möjlighet att skapa ett högre mått av tillit, engagemang och delaktighet och därigenom nå högre måluppfyllelse för organisationen.

Metod

Kursen består av totalt tre dagar. Under de första två dagarna går vi igenom modellen, diskuterar kring egna erfarenheter, tar del av aktuella forskningsresultat och gör en egenbedömning.
Därefter får du en fördjupningsuppgift som består av att intervjua några länkar (underställda chefer) och medarbetare till länkarna i den egna organisationen. Intervjun ger dig bland annat en bild av hur ledarskapet upplevs i olika led, hur information filtreras och når fram och hur väl visioner och mål är förankrade.
Vid den tredje dagen återsamlas vi och reflekterar över intervjuerna, de insikter de lett till samt gör en individuell handlingsplan med konkreta riktlinjer som leder till fortsatt utveckling.

Kurslitteratur

Kursdokumentation ingår

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

Datumbokas direkt med konsult
Antal platser10 platser
KursledareLasse Karlsson eller Patrik Lovén
Kostnad17900 ex moms