Human Dynamics

Med Human
Dynamics utbildningsprogram kan du bättre lära känna dig själv och förstå
andra. baseras sig på Ph. Dr Sandra Seagals studier om grundläggande
mänskliga processer, hur vi fungerar, relaterar och kommunicerar med
varandra, lär och utvecklas utifrån olika grundläggande mönster. Programmet
riktar sig till dig som är intresserad av att utvecklas som individ och som
vill bli bättre på att förstå och tillvarata människors olikheter i
samarbete med andra.

Ökad självkännedom och personlig utveckling. Ökad förståelse för olika sätt
att kommunicera, lära och lösa uppgifter. Kunskap om hur arbetsgrupper
fungerar tillsammans.

Vilka styrkor och utvecklingsområden som finns Målet
Innehåll

Steg 1 (2 dagar)

Under detta steg ger dig kunskap och förståelse om ditt eget och andras
sätt att vara, kommunicera och relatera. Du blir mer medveten om dina egna
resurser och förstår bättre vad som styr processen för samspel och
utveckling. Utifrån denna nya medvetenhet skapas en grund för att bygga
lärande organisationer. Det handlar om människors vitt skilda
kommunikationsprocesser och behov. Individer som är medvetna om sina egna
behov när det gäller att kommunicera, kan upplysa andra om hur man kan möta
dem för att nå bäst resultat. Det är en konst att sända så att mottagaren
förstår.

Innehåll:

Human Dynamics teori och bakgrund
Våra olika utvecklingsvägar – personlig utveckling
Våra olika sätt att kommunicera
Kommunikationsbehov och funktion
Verktyg för kommunikation

Steg 2 (2 dagar)

Under steg 2 ger vi dig kunskap om olika arbetsprocesser. Varje
arbetsuppgift har en början, ett antal mellansteg och ett slutförande.
Denna process tenderar att vara olika för varje grundmönster. Det gäller
oavsett om uppgiften är att ta till sig nya kunskaper/färdigheter, planera
en presentation, förmedla en ide, lösa ett problem eller att praktiskt
genomföra något. När vi blir medvetna och värdesätter varandras olikheter
kan vi skapa bättre relationer, kraftfulla arbetslag och komplettera
varandra.

Innehåll:

Karaktäristiska drag i arbetsprocessen
Skillnader i arbetsrytmen hos olika personer
Konkreta metoder för att möta olika behov i arbetsprocessen
Stress och stresshantering.

Målgrupp:

Vi vänder oss till individer, grupper och organisationer som är
intresserade av att tillvarata allas olikheter på ett medvetet sätt och
därigenom utveckla sin verksamhet.

Metod:
Sagt om kursen:

”Du äger själv processen och utforskar själv ditt sätt att vara. Det
tilltalade mig.”Anders Petersson, VD PQManagement AB.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.Skriv ut sidan

Kursfakta

DatumKurs i två steg
KursledareEwa Östlund Henschen, m fl
PlatsStockholm