Hjälp jag ska bli pensionär – en förberedelse för en spännande framtid


Förändringsarbetarna erbjuder en kurs för blivande pensionärer. Någon
har sagt att den största förändringen i en människas liv näst efter att få
barn är att gå i pension. Ofta är man inte särskilt förberedd inför denna
förändring.

Under kursen kommer vi att diskutera vad som förändras i våra liv när vi
går i pension. Vi är ju fortfarande samma människor, men ramarna för vårt
liv ändras radikalt när vi inte längre ska gå till arbetet varje dag. De
flesta av oss kan räkna med att ha kvar många aktiva år av njutning och
nytta – om än på ett annat sätt än förut. Därför behöver vi förbereda oss
inför denna förändring.

Vi kommer också att samtala om förväntningarna inför pensionen. Ser vi fram
emot den med glädje eller är den något vi fruktar? Vilka attityder och
fördomar finns i samhället gällande det som ibland kallas ”den tredje
åldern”? Vad kan vi själva göra för att övergången från ett långt yrkesliv
till pensionärstillvaron ska bli så positiv som möjligt? Vi kommer också
att ge en del fakta om vad själva åldrandet innebär – man vet idag ganska
mycket om både de fysiska och psykiska förändringarna. Därefter kommer vi
att diskutera aktiv friskvård, de äldres roll i samhället och
vardagsjuridik.

Vi arbetar med personliga utvecklingsplaner. De flesta av oss ska ju
statistiskt sett vara aktiva ca 20 år efter pensioneringen, så det gäller
att ta initiativ till att fylla dessa år med liv!

Kursen är två dagar och vi arbetar mellan 9.00 och 17.00. Gruppens storlek
blir max 12 deltagare. Vi inom Förändringsarbetarna har arbetat med denna
kurs sedan början av 90-talet.  Kursen har genomförts i många år.

En chefs kommentar: ”De kommer tillbaka och är peppade i jobbet samt ser
fram emot sin pension.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datumbokas via Eva C Johansson
Antal platser8 deltagare
KursledareEva C Johansson
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart