Hantera stress och främja hälsa

Stress är ett av våra största arbetsmiljö- och hälsoproblem. Förutom det mänskliga lidandet kostar en utbränd medarbetare 400 000 bara i produktionsbortfall. Men det går att förebygga stress och hitta strategier för att hantera vårt allt mer stressiga arbetsliv. Förändringsarbetarna erbjuder en kursen Hantera stress och främja hälsa. Det har visat sig ge goda effekter på stress, hälsa och prestation, om man tittar på idividen gruppen och

Syfte

Deltagarna ska efter kursen ha verktyg och kunskap för att kunna hantera stress och främja sin egen hälsa..

Målet

Målet är att den som går igenom kursen ska minska sin negativa stress, må bättre, få bättre fokus och tydligare riktning i sina prioriteringar.

Innehåll

  • Hur ska vi hantera den oundvikliga stressen.
  • Vad händer i kroppen när vi upplever stress.
  • Hur kan vi förhindra utmattning och depression, som är vanliga effekter av långvarig skadlig stress.
  • Vad ska du acceptera och vad bör du förändra – och hur.
  • Verktyg och träning för att hantera stress.
  • Tydlighet i vad du vill prioritera på jobbet och privat.
  • Verktyg och träning för att leva mer efter dina värderingar för att behålla rätt fokus.

Målgrupp

Personer som känner att stressen tenderar att ta över och som börjar notera negativa effekter av stress, såsom glömska, sömnbrist, övervikt, bristande fokus eller lättretlighet. Samt alla som vill förebygga negativ stress. Kursen kan även göras i grupper direkt på arbetsplatsen..

Metod

Vi varvar teori med praktiska övningar. Kursen är på fyra eftermiddagar ungefär varannan vecka för att deltagarna ska kunna reflektera, träna och tillgodogöra sig kursen under tiden den är igång.

Kurslitteratur

Deltagarna får skriftligt material under kursens gång.

Sagt om kursen

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

DatumBoka datum via ansvariga konsulter
KursledareEva C Johansson kontakta henne direkt