Förändringsledning


Introtext

Syfte

Du får inblick i hur människor reagerar på förändringar samt lär dig
processer, handfasta verktyg och checklistor för att hantera förändringen i
din organisation.

Innehåll

  • Mänskligt beteende.
  • Förändringskurvan.
  • Stress och förändring.
  • Ledarens roll i förändringar.
  • Processer och stratgier för förändring.
  • Praktiska verktyg i förändringsarbete.

 

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, projektledare, chefer och konsulter.

Metod

Teori varvas med övningar för att skapa bästa möjliga inlärning.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

DatumBestäms gemensamt
KursledareTillgänglig konsult
Sista anmälningsdagMinst 3 veckor i förväg
KostnadBegär offert
PlatsBestäms gemensamt