Coaching i trio

Här får du lära dig coaching på ett nytt, effektivt sätt efter en personlig, skräddarsydd modell. Två fullmatade dagar med intensivt lärande, mitt i Stockholm City på Söders höjder.
Arenan är Förändringsarbetarnas egna utbildnings- och träningslokaler på Maria Trappgränd 7 – där Söder är som vackrast. Teoriavsnitten och den intensiva coachträningen varvas med feedback och gemensam reflektion.

Målet

Målet med coachingprogrammet är att du efter de två dagarna ska ha skapat dig en personlig bild av coaching och lärt dig att använda coaching som en effektiv och relationsutvecklande metod både på jobbet och hemma.
Coaching i trio är ett program som berör och som samtidigt gör att du lär dig både coachingens teknik och mening – coaching för nytta, inspiration och lust.

Innehåll

 • Coaching – vad menar vi med det?
 • Din personliga bild av coaching.
 • Coachingrelationen bygger på förtroende och tillit.
 • Coaching med programledaren som coach.
 • Det coachande samtalets beståndsdelar.
 • Det coachande ledarskapet.
 • Coaching som lärande förhållningssätt.
 • Aktivt lyssnande och det givande samtalet.
 • Det personliga mötet, här och nu.
 • Coachens tio gyllene regler.
 • Coaching i ditt eget liv.
 • Våra personliga coachingvisioner.
 • Feedback från programledaren.
 • Träning, träning och åter träning!

 

Kurslitteratur

Deltagarna erhåller boken ”Lilla coachboken – vad en chef behöver veta om coaching” av Eva C Johansson & Sören Wahlund.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

Datum2019
9-10 april
Antal platser3 platser/kurs
KursledareSören Wahlund
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
Kostnad10 650 kr exkl. moms
PlatsTorkel Knutssonsgatan 15 Södermalm Stockholm