Coaching för ledare

Coaching
är en teknik som är effektiv och mycket användbar för chefer och ledare i
utveckling av individ, grupp och verksamhet.

Syfte

Att utveckla chefers förmåga att coacha medarbetare och arbetsgrupper till
att bli mer målstyrda och professionella.

Innehåll

 • Vad är coaching i arbetslivet? En viktig ledaruppgift, ett
  grundläggande förhållningssätt, en fruktbar samtalsmetod; coaching av
  individ respektive grupp.
 • Ledarcoaching – så använder du coaching i din
  ledarroll.
 • Likheter och skillnader mellan coaching, mentorskap och
  handledning.
 • Coaching, ett lärande förhållningssätt. Begreppet lärande
  organisation i praktiken och individers lärande.
 • Kommunikation. Lyssnandets konst och konsten att hantera motstånd,
  frågeteknik.
 • Metoder för coaching. Individ, grupp, egencoaching och
  karriärcoaching.

 

Målgrupp

Chefer på olika nivåer, projektledare och medarbetare inom HR-sidan som
arbetar som internkonsulter.

Metod

Upplevelsebaserat lärande. Vi skapar en lärande organisation av gruppen och
arbetar via konkreta situationer ur vardagen samt genom övningar, träning
och teori.

Kurslitteratur

Deltagarna erhåller boken ”Lilla coachboken – vad en chef behöver veta om
coaching” av Eva C Johansson & Sören Wahlund.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

Datumbokas direkt med konsult
Antal platser8 platser
KursledareEva C Johansson
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
Kostnadoffert
PlatsTorkel Knutssonsgatan 15 Södermalm Stockholm