Chefens verktygslåda – kommunikation, coaching och konflikthantering

Att förstå hur du som chef agerar och reagerar i olika situationer är chefens allra bästa verktyg. Men därutöver finns det ett antal verktyg och tekniker som utvecklar och förfinar ditt ledarskap. Med utbildningen ”chefens verktygslåda” vill vi ge dig kunskaper och träning i tre av de kanske viktigaste momenten som en chef måste kunna behärska.

Att förstå hur du kommunicerar, blir förstådd och förstår andra är en av de viktiga nycklarna i ett framgångsrikt ledarskap. Coaching är ett begrepp som lånats från idrotten. Tekniken är användbar för chefer och ledare i utveckling av individ, grupp och verksamhet. Med en effektivare konflikthantering undviker du att konflikter stjäl både tid, resurser och energi i företaget.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla din förmåga att kommunicera och genomföra utvecklande samtal. Vidare att använda coaching som en effektiv och relationsutvecklande förhållnings- och arbetssätt samt att du som chef ska kunna hantera konflikter på ett mer utvecklande sätt för berörda parter.

Innehåll

Kommunikation
• Kommunikation – vad är det?
• Frågeteknik – Att hantera motstånd
• Ge och ta effektiv feedback
Samtalet
• Olika former av samtal
• Samtalsmetoder
• Svårt i samtal/svåra samtal
Konflikthantering
• Vad är en konflikt
• Konflikters orsaker
• Att analysera och förstå konflikter
• Att hantera konflikter/medling
Coaching
• Vad är coaching i arbetslivet
• En ledares coachande uppgift
• Coaching ett lärande förhållningssätt
• Metoder för coaching
Du kommer också få genomföra en individuell personlighets kartläggning SDI
(Strength Deployment Inventory) som hjälper dig att förstå dina drivkrafter, din motivation och vilka styrkor du använder i dina relationer till andra under två olika förutsättningar: när allting går bra och när du möter motstånd och det uppstår konflikter. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på mellanmänskliga relationer i syfte att bygga kommunikation, tillit, empati och effektiva relationer.

Målgrupp

Målgrupper är chefer och ledare på olika nivåer i företag och organisationer

Metod

Utöver föreläsning, diskussion i helgrupp och mindre grupper ingår träning i svåra samtal tillsammans med en skådespelare.

Kurslitteratur

Kursdokumenation igår

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

Datum2019
23-25 april
Antal platser10 platser
KursledareLasse Karlsson
Kostnad15900:- ex moms kaffe och luncher ingår, boende tillkommer för dig som reser
PlatsTorkel Knutssonsgatan 15 Södermalm Stockholm