Att tala så andra inspireras

Hur når du ut med ditt budskap när talar inför andra? Minns folk vad du sagt? På denna workshop får du verktygen och kunskapen för att nå ut och engagera. Du blir en säker och trygg presentatör, oavsett om du ska tala inför din arbetsgrupp, kunder eller ha en föreläsning.

Syfte

Att få träna, lära och prova de tekniker och verktyg som gör dig till en person som andra vill lyssna på.

Målet

Du är en trygg, säker talare som skapar engagemang och intresse hos andra

Innehåll

Hur du lägger upp en presentation för att fånga publiken direkt och hålla kvar intresset.
Hur du använder din röst, betoning och volym för att nå ut bättre.
Hur du använder ditt kroppsspråk och din kropp för att öka intresset.
Hur du gör en lockande powerpoint, om du måste ha en.
Hur du anpassar ditt budskap efter publiken.
Hur du hanterar nervositet och oväntade händelser.
Hur du gör för att folk ska minnas det du sagt.

Målgrupp

Alla som håller presentationer, dragningar och föreläser.

Metod

Verktyg och kunskap från teatern, retorik och presentationsteknik

Sagt om kursen

Verktyg och kunskap från teatern, retorik och presentationsteknik

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Kursfakta

Datumbokas direkt med konsult
Antal platser10 platser
KursledareEwa Carlsson, skådespelare & utbildare
Sista anmälningsdagSex veckor före kursstart
Kostnad9 200 exkl. moms och externat