Leda som jag är

För dig
som har arbetat som chef och ledare och som vill utveckla din ledarstil
utifrån din egen personlighet och synliggöra dina styrkor. För att leda
andra behöver du känna dig själv och den kultur du verkar i. Vi arbetar med
hur du kan stärka och utveckla dig själv för att förbättra din verksamhet
och utveckla dina medarbetare.

Syfte

Att lära känna sig själv och ens styrkor som ledare. Tid för reflektion
kring dig och kulturen du verkar i.

Innehåll

  • Hur upplever jag själv och min omgivning min ledarstil.
  • Att lära känna mig själv. Vi gör en SDI-analys (Strength Deployment
    Inventory) och bearbetar våra styrkor och vårt konfliktmönster.
  • Att vårda mitt eget varumärke.
  • Organisationskulturens betydelse – var passar jag bäst?
  • Hur kan jag bli mer strategisk?
  • Min vision och målbild för mitt ledarskap.
  • Mina framgångsfaktorer.

Efter slutförd kurs får du en personlig coach. Ni träffas vid fyra
tillfällen och arbetar vidare med det du har kommit fram till under
kursen.

Målgrupp

Vi vänder oss till chefer på alla nivåer.

Metod

Vi arbetar utifrån deltagarnas egna situationer i arbetet. Vi varvar
teoretiska pass med övningar, reflekterande samtal och
storgruppsdiskussioner. Deltagarna kommer att få en klar bild över sina
styrkor och utvecklingsområden samt en målbild för sitt ledarskap. Kursen
kan även genomföras företagsinternt, begär en offert.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget
börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För
utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen
tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare
än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud
senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom
eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid
garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller
oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Kursfakta

DatumBestäms gemensamt
Antal platser3–8 personer
KursledareEva C Johansson
Sista anmälningsdagMinst 3 veckor i förväg
KostnadBegär offert
PlatsBestäms gemensamt