Att leda medskapande i en idéburen organisation

Syfte

Att skapa fördjupad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att vara förtroendevald ledare i en idéburen organisation. Deltagarna ges dessutom möjlighet att få nya perspektiv genom att träffa ledare från andra organisationer.

Innehåll

Steg 1: Jag och ledarskapet

  • Att leda medskapande och utvecklande.
  • Jag och uppdraget.
  • Att leda både individer och grupper på ett situationsanpassat sätt.
  • Att leda värdebaserat, jämställt och efter en idé.
  • Makt och konkurrens.
  • Mina styrkor och utvecklingsområden.

Steg 2: Ledarens verktygslåda

  • Samtal för utveckling av individ och grupp, feedback, konflikthantering.
  • Steg 3: Förändring och utveckling
  • Förändringsarbete, motstånd, utvecklande
  • och medskapande möten, vikten av nätverk.

Målgrupp

Ordföranden på olika nivåer i en idéburen organisation som vill utveckla sitt ledarskap. Max 10 deltagare.

Metod

Upplevelsebaserad undervisning med kortare teoripass, reflektion i mindre och större grupper. Vi arbetar utifrån deltagarnas egen verklighet.

Kurslitteratur

Att leda medskapande i en idéburen organisation av Jan Svärd.

Välj startdatum

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övriga önskemål (valfritt)

Fakturering

Avgifterna ska vara Förändringsarbetarna tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt cirka 4 veckor innan kursstart. För utlandskurserna cirka 2 månader före kursstart.

Avbokning

Anmälan är bindande. Vid återbud efter utskick och fakturering av kursen tar vi ut 5 % av kursavgiften för vår administration. Sker återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75 % av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Övriga villkor

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.


Skriv ut sidan

Kursfakta

Antal platser max 10 personer
KursledareKontakta Eva C Johansson
PlatsStockholm