Konsulter

Vi är åtta engagerade konsulter med lång erfarenhet av gruppers, medarbetares och ledares utveckling. Vi arbetar inom organisationer, företag och offentlig verksamhet genom egna och företagsinterna utbildningar, samt genom chefscoaching.

Jag tror på arbetsplatser med delaktighet, där människors behov och gott resultat får samspela. Arbetsglädje och hälsosamt klimat är en framgångsfaktor. Ledarskap/chefskap bör gå hand i hand med ett aktivt medarbetarskap.

Kontakt

Consult & Bild AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-525 41 13
eva.c.johansson@telia.com
www.consultobild.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Grupputveckling
 • Coaching/handledning
 • Personlig utveckling
 • Arbetsklimat, -kultur och -tillfredsställelse
 • Förändringsprocesser

 • Utveckling av ledningsgrupper och arbetsteam
 • Stöd vid förändringsarbete
 • Längre och kortare chefsutbildningar inom idéburna organisationer, företag och statliga verk
 • Anpassade utvecklingsprogram för medarbetare
 • Samtalspartner, mentor och coach inom idéburet, företag och offentlig förvaltning
 • Arbetslagsutveckling
 • Bemötandeutbildningar bl a Skatteverket
 • Samtalsutbildningar
 • Kurser i presentationsteknik
 • Konflikt- & stresshantering
 • Organisationsöversyner

 • Handledare i UGL – Utveckling grupp och ledare samt Human Element
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser, konflikthantering samt medling
 • MBTI-, PULS & SDI-licensierad
 • PASS-profilen
 • GDQ Grupputveckling
 • Teamsynk och Groupsynk
 • Storgruppspedagogik – SÖK-konferensen
 • Gestaltakademins grundutbildning
 • Kvinna & konsult
 • Konsultativt förhållningssätt
 • Fil. kand.

 • Konsult externt sedan april 1988
 • Konsult internt sedan 1985 och externt sedan 1988
 • Organisations-, pedagogik- & personalutveckling inom ett antal idéburna organisationer
 • Utvecklat ett Fountain House i Uppsala
 • Högstadielärare

I mitt arbete drivs jag av att se människor som får insikter och växer som människor.

Kontakt

Goliat Konsult AB
Söravägen 153,
184 37 Åkersberga

070-8324144
patrik.loven@goliat.se
www.goliat.se

  • Chefs- & ledarutveckling (UL)
  • Arbetsgruppsutveckling
  • Utveckling av chefen som coach
  • Personlig utveckling (UGL, THE)
  • Ledningsgrupps- & Teamutveckling
  • Konflikthantering
  • Förändringsprocesser (GDQ, SDI)
  • Coach och handledare

Genomfört team och arbetsplatsutveckling i ett flertal organisationer
  • Infört chefs-och ledningsutvecklingsprogram i industriföretag
  • Genomfört mentor och chefsutvecklingsprogram inom sjukvården och inom äldrevårdorganisationer
  • Tagit fram och infört corporate values i industriföretag (Hilton Food Group)
  • Startat upp och infört och drivit MARULC (Marinens utbildnings och ledarskapscenter)
  • Planerat, utfört 360˚ analyser inom entreprenad/förvaltnings organisationer, och kopplat dessa till framtagna ledarutvecklingsprogram
  • Infört och/eller genomfört ledarskapsprogram för både ledningsgrupp och mellanchefer hos flera organisationer i Sverige
  • Varit med i UL program för 650 chefer på Karolinska universitetssjukhuset
  • Arbetet med krisahnteringsprogram för Fritidsresor under Tsunamin
  • Genomför klimatförändringar i företagsledningar, avdelningar, arbetsgrupper

 • 6 år Militär-/FörsvarshögskoleutbildningKLLOK utbildning (Högre Ledarutvecklingsprogram)
 • Förhandlingstekniksutbildning
 • Projektledarutbildning
 • Debriefinghandledare genom SOS-con.
 • Internationell Coach enl. ICC
 • Introduktionsutbildning i Kognitiv psykoterapi
 • Förtroendefullt samarbete

 • 22 år chefsutvecklingserfarenhet i marinen
 • 3 år rektor friskolegymnasium
 • 1 år projektledare Svenska Sjöscoutrådet
 • 26 år Företagare/Organisationskonsult


Jag tror på ett kundorienterat ledarskap som engagerar medarbetarna och gör alla delaktiga – ett coachande och målstyrt ledarskap som leder till resultat. Min mission är att coacha, träna och utveckla chefer till att bli bättre ledare.

Kontakt

Chefsutveckling Sören Wahlund
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-549 04 00
soren.wahlund@telia.com
www.sorenwahlund.se

 • Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm 1971
 • PMD, Harvard Business School, Boston, USA 1983
 • Bonnier Executive Program
 • Gestaltterapeutisk utbildning, Gestaltakademin 1992
 • Högre Nordiskt Ledarutvecklingsprogram, KF, 1999
 • Coachutbildning, Sven Österman, Torekov 2001
 • Diplomerad managementkonsult, Mgruppen 2003
 • Coachutbildning, Gerd Starkenberg, Mgruppen 2006
 • Situationsanpassat ledarskap, Blanchard/Mgruppen 2009
 • Förändringsledarskap, Susanne Fritzdorf, Mgruppen 2012
 • Chefs- & ledarskapsprogrammet, Mgruppen 2013

 • AB Seelig & Co
  – VD-assistent 1971-74
  – Informationschef 1974-78
  – Marknadschef 1978-82
  – Marknadsdirektör 1982-84
 • Bonnier Samdistribution AB
  – VD 1984-93
 • Bokia AB
  – VD 1993-97
 • Akademibokhandelns Butiks AB (KF Media)
  – VD och personaldirektör 1997-2001
 • Chefsutvecklingskonsult och Coach 2001 och framåt

 • Chefsutveckling, öppna program
 • Chefsutveckling, skräddarsydda program
 • Personlig coach och rådgivare, senior advisor
 • Coaching av grupper (t ex ledningsgrupper)
 • Konflikthantering
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling
 • Samtalsträning av chefer

Min motivation ligger i att skapa den goda organisationen som främjar utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Kontakt

Ottsjöakademin AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-684 84 13
lasse.karlsson@ottsjoakademin.se
www.ottsjoakademin.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Förändringsprocesser
 • Grundare och VD för Ottsjöakademin

 • Utbildning och träning av chefer/ledare
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Medling och konflikthantering
 • Samtalspartner och handledning
 • Livs- och karriärutvecklingsplanering
 • Team- och projektgruppsutveckling
 • UGL – kurser
 • Samtalsutbildningar
 • Stöd vid förändringsarbete

 • Samhälls- och beteendevetare 120 poäng
 • Masterexamen i omvärld, kommunikation och ledarskap
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1 utbildning – psykodynamisk inriktning)
 • Examinerad UGL – handledare, Försvarshögskolan, sedan 1998
 • Konsultutbildning UPIKA
 • Transaktionsanalys, coaching och ledarskap, Sven Österman
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter Thomas Jordan
 • Fortbildning i vuxenpsykologisk utveckling Thomas Jordan
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser
 • Examinerad handledare Indirekt ledarskap (IL), försvarshögskolan

 • 25 års erfarenhet av intern och externkonsultrollen
 • Egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet
 • Projekt- och processledarerfarenhet
 • Talskrivare och informatör
 • Högstadielärare
 • Idéburen verksamhet som förtroendevald och anställd

 • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Strength Deployment Inventory (SDI)
 • Master person analys
 • FIRO-B
 • GDQ- Group Development Questionnaire
 • Teambook och Mebook


INLEDNINGSTEXT PÅ CIRKA TVÅ RADER.

Kontakt

Firma Ewa Carlsson
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-4445286
ewa.carlsson.h@gmail.com
WWW.HEMSIDA.SE

 • Skådespelare, tränare i svåra samtal och föreläsareTA

 • PUNKTLISTA

 • PUNKTLISTA