Konsulter

Vi är åtta engagerade konsulter med lång erfarenhet av gruppers, medarbetares och ledares utveckling. Vi arbetar inom organisationer, företag och offentlig verksamhet genom egna och företagsinterna utbildningar, samt genom chefscoaching.

Jag tror på arbetsplatser med delaktighet, där människors behov och gott resultat får samspela. Arbetsglädje och hälsosamt klimat är en framgångsfaktor. Ledarskap/chefskap bör gå hand i hand med ett aktivt medarbetarskap.

Kontakt

Consult & Bild AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-525 41 13
eva.c.johansson@telia.com
www.consultobild.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Grupputveckling
 • Coaching/handledning
 • Personlig utveckling
 • Arbetsklimat, -kultur och -tillfredsställelse
 • Förändringsprocesser

 • Utveckling av ledningsgrupper och arbetsteam
 • Stöd vid förändringsarbete
 • Längre och kortare chefsutbildningar inom idéburna organisationer, företag och statliga verk
 • Anpassade utvecklingsprogram för medarbetare
 • Samtalspartner, mentor och coach inom idéburet, företag och offentlig förvaltning
 • Arbetslagsutveckling
 • Bemötandeutbildningar bl a Skatteverket
 • Samtalsutbildningar
 • Kurser i presentationsteknik
 • Konflikt- & stresshantering
 • Organisationsöversyner

 • Handledare i UGL – Utveckling grupp och ledare samt Human Element
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser, konflikthantering samt medling
 • MBTI-, PULS & SDI-licensierad
 • PASS-profilen
 • GDQ Grupputveckling
 • Teamsynk och Groupsynk
 • Storgruppspedagogik – SÖK-konferensen
 • Gestaltakademins grundutbildning
 • Kvinna & konsult
 • Konsultativt förhållningssätt
 • Fil. kand.

 • Konsult externt sedan april 1988
 • Konsult internt sedan 1985 och externt sedan 1988
 • Organisations-, pedagogik- & personalutveckling inom ett antal idéburna organisationer
 • Utvecklat ett Fountain House i Uppsala
 • Högstadielärare

Min motivation ligger i att skapa den goda organisationen som främjar utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Kontakt

Ottsjöakademin AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-684 84 13
lasse.karlsson@ottsjoakademin.se
www.ottsjoakademin.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Förändringsprocesser
 • Grundare och VD för Ottsjöakademin

 • Utbildning och träning av chefer/ledare
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Medling och konflikthantering
 • Samtalspartner och handledning
 • Livs- och karriärutvecklingsplanering
 • Team- och projektgruppsutveckling
 • UGL – kurser
 • Samtalsutbildningar
 • Stöd vid förändringsarbete

 • Samhälls- och beteendevetare 120 poäng
 • Masterexamen i omvärld, kommunikation och ledarskap
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1 utbildning – psykodynamisk inriktning)
 • Examinerad UGL – handledare, Försvarshögskolan, sedan 1998
 • Konsultutbildning UPIKA
 • Transaktionsanalys, coaching och ledarskap, Sven Österman
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter Thomas Jordan
 • Fortbildning i vuxenpsykologisk utveckling Thomas Jordan
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser
 • Examinerad handledare Indirekt ledarskap (IL), försvarshögskolan

 • 25 års erfarenhet av intern och externkonsultrollen
 • Egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet
 • Projekt- och processledarerfarenhet
 • Talskrivare och informatör
 • Högstadielärare
 • Idéburen verksamhet som förtroendevald och anställd

 • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Strength Deployment Inventory (SDI)
 • Master person analys
 • FIRO-B
 • GDQ- Group Development Questionnaire
 • Teambook och Mebook


INLEDNINGSTEXT PÅ CIRKA TVÅ RADER.

Kontakt

Firma Ewa Carlsson
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-4445286
ewa.carlsson.h@gmail.com
WWW.HEMSIDA.SE

 • Skådespelare, tränare i svåra samtal och föreläsareTA

 • PUNKTLISTA

 • PUNKTLISTA