Konsulter

Tommy Nordmark

Det roligaste jag vet är att arbeta med människor som vill framåt, att tillsammans med individer eller grupper göra en resa som utvecklar och där var och en tar ytterligare steg i karriären.

Kontakt

Ledarvetenskap AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-68 68 240
tommy.nordmark@ledarvetenskap.se
www.ledarvetenskap.se

 • Chefs- & ledarstöd
 • Ledningsgrupps- & grupputveckling
 • personlig utveckling
 • Idrottspsykologisk rådgivning

 • Ledarskapsutbildningar
 • Karriärcoachning
 • Chefsstöd, mentorskap, bollplank
 • Konflikthanteringsutbildning och stöd vid konflikthantering
 • Idrottspsykologisk rådgivning, elitidrott
 • Processledning, strategiarbete m.m.

 • Fil.mag i Psykologi med inriktning på arbetslivet, examen 2002.
 • Pågående doktorandstudier i ämnet Företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi. Avhandlings- område: Förutsättningar för chefer i ideella och idéburna organisationer
 • Certifierad i personlighetstestet Team Management System (TMS)
 • Certifierad i mätinstrumentet GS30 som mäter individens upplevelse av sina arbetsrelaterade mål
 • Certifierad i mätinstrumentet CAR-Q som mäter upplevelsen av arbetssituationens och ledarskapets stöd för hög motivation

 • Egen konsult, sedan 2012
 • Enhetschef(inhyrd), Hyresgästföreningen Region Stockholm, 2012-2013
 • Process- & projektledare, SISU Idrottsutbildarna, 2009-2012
 • Områdeschef, Stockholms Stadsbibliotek, 2008-2009
 • Idrottspolitisk kommunikatör, Riksidrottsförbundet, 2006-2008
 • Förbundschef, Norrbottens Idrottsförbund, 2004-2006
 • Lärare/Doktorand i Psykologi, Luleå Tekniska Universitet, 2002-2004
 • Fritidsgårdsföreståndare, Luleå 1994- 1998
 • Transportledare, Bilspedition, 1991- 1994

 • Hyresgästföreningen
 • Cancerfonden
 • Riksidrottsförbundet
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Hästnäringens Nationella Stiftelse
 • Fryshuset
 • Svenska Parasportförbundet