Konsulter

Sören Wahlund

Jag tror på ett kundorienterat ledarskap som engagerar medarbetarna och gör alla delaktiga – ett coachande och målstyrt ledarskap som leder till resultat. Min mission är att coacha, träna och utveckla chefer till att bli bättre ledare.

Kontakt

Chefsutveckling Sören Wahlund
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-549 04 00
soren.wahlund@telia.com
www.sorenwahlund.se

 • Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm 1971
 • PMD, Harvard Business School, Boston, USA 1983
 • Bonnier Executive Program
 • Gestaltterapeutisk utbildning, Gestaltakademin 1992
 • Högre Nordiskt Ledarutvecklingsprogram, KF, 1999
 • Coachutbildning, Sven Österman, Torekov 2001
 • Diplomerad managementkonsult, Mgruppen 2003
 • Coachutbildning, Gerd Starkenberg, Mgruppen 2006
 • Situationsanpassat ledarskap, Blanchard/Mgruppen 2009
 • Förändringsledarskap, Susanne Fritzdorf, Mgruppen 2012
 • Chefs- & ledarskapsprogrammet, Mgruppen 2013

 • AB Seelig & Co
  – VD-assistent 1971-74
  – Informationschef 1974-78
  – Marknadschef 1978-82
  – Marknadsdirektör 1982-84
 • Bonnier Samdistribution AB
  – VD 1984-93
 • Bokia AB
  – VD 1993-97
 • Akademibokhandelns Butiks AB (KF Media)
  – VD och personaldirektör 1997-2001
 • Chefsutvecklingskonsult och Coach 2001 och framåt

 • Chefsutveckling, öppna program
 • Chefsutveckling, skräddarsydda program
 • Personlig coach och rådgivare, senior advisor
 • Coaching av grupper (t ex ledningsgrupper)
 • Konflikthantering
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling
 • Samtalsträning av chefer