Konsulter

Patrik Lovén

I mitt arbete drivs jag av att se människor som får insikter och växer som människor.

Kontakt

Goliat Konsult AB
Söravägen 153,
184 37 Åkersberga

070-8324144
patrik.loven@goliat.se
www.goliat.se

  • Chefs- & ledarutveckling (UL)
  • Arbetsgruppsutveckling
  • Utveckling av chefen som coach
  • Personlig utveckling (UGL, THE)
  • Ledningsgrupps- & Teamutveckling
  • Konflikthantering
  • Förändringsprocesser (GDQ, SDI)
  • Coach och handledare

Genomfört team och arbetsplatsutveckling i ett flertal organisationer
  • Infört chefs-och ledningsutvecklingsprogram i industriföretag
  • Genomfört mentor och chefsutvecklingsprogram inom sjukvården och inom äldrevårdorganisationer
  • Tagit fram och infört corporate values i industriföretag (Hilton Food Group)
  • Startat upp och infört och drivit MARULC (Marinens utbildnings och ledarskapscenter)
  • Planerat, utfört 360˚ analyser inom entreprenad/förvaltnings organisationer, och kopplat dessa till framtagna ledarutvecklingsprogram
  • Infört och/eller genomfört ledarskapsprogram för både ledningsgrupp och mellanchefer hos flera organisationer i Sverige
  • Varit med i UL program för 650 chefer på Karolinska universitetssjukhuset
  • Arbetet med krisahnteringsprogram för Fritidsresor under Tsunamin
  • Genomför klimatförändringar i företagsledningar, avdelningar, arbetsgrupper

 • 6 år Militär-/FörsvarshögskoleutbildningKLLOK utbildning (Högre Ledarutvecklingsprogram)
 • Förhandlingstekniksutbildning
 • Projektledarutbildning
 • Debriefinghandledare genom SOS-con.
 • Internationell Coach enl. ICC
 • Introduktionsutbildning i Kognitiv psykoterapi
 • Förtroendefullt samarbete

 • 22 år chefsutvecklingserfarenhet i marinen
 • 3 år rektor friskolegymnasium
 • 1 år projektledare Svenska Sjöscoutrådet
 • 26 år Företagare/Organisationskonsult