Konsulter

Lasse Karlsson

Min motivation ligger i att skapa den goda organisationen som främjar utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Kontakt

Ottsjöakademin AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-684 84 13
lasse.karlsson@ottsjoakademin.se
www.ottsjoakademin.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Förändringsprocesser
 • Grundare och VD för Ottsjöakademin

 • Utbildning och träning av chefer/ledare
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Medling och konflikthantering
 • Samtalspartner och handledning
 • Livs- och karriärutvecklingsplanering
 • Team- och projektgruppsutveckling
 • UGL – kurser
 • Samtalsutbildningar
 • Stöd vid förändringsarbete

 • Samhälls- och beteendevetare 120 poäng
 • Masterexamen i omvärld, kommunikation och ledarskap
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1 utbildning – psykodynamisk inriktning)
 • Examinerad UGL – handledare, Försvarshögskolan, sedan 1998
 • Konsultutbildning UPIKA
 • Transaktionsanalys, coaching och ledarskap, Sven Österman
 • Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter Thomas Jordan
 • Fortbildning i vuxenpsykologisk utveckling Thomas Jordan
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser
 • Examinerad handledare Indirekt ledarskap (IL), försvarshögskolan

 • 25 års erfarenhet av intern och externkonsultrollen
 • Egen chefs- och ledningsgruppserfarenhet
 • Projekt- och processledarerfarenhet
 • Talskrivare och informatör
 • Högstadielärare
 • Idéburen verksamhet som förtroendevald och anställd

 • Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Strength Deployment Inventory (SDI)
 • Master person analys
 • FIRO-B
 • GDQ- Group Development Questionnaire
 • Teambook och Mebook