Konsulter

Ewa Östlund Henschen

Jag vill medverka till att skapa förutsättningar för människor att lära, växa och utvecklas genom reflektion med lust och glädje.

Kontakt

Alamanco AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-671 11 47
ewa.ostlund.henschen@gmail.com

 • Individ-, chefs- och ledarutveckling
 • Coachande och pedagogiskt ledarskap
 • Personlig utveckling
 • Teamutveckling
 • Förändringsprocesser
 • Processledning
 • Konflikthantering

 • Riksrevisionen, handledning
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • LO och TCO fackförbund: Individ, Grupp- och chefsutveckling chefs- och medarbetarskapsutbildning
 • Konflikthantering, medlare och stöd vid konflikhantering
 • Bemanningsekonomi – Kommuner i Sverige och Norge

 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser, Konflikthantering, Thomas Jordan
 • Vuxenlärande och utveckling – Thomas Jordan
 • Handledarutbildning UGL- utveckling grupp och ledare
 • Dialoghandledarutbildning
 • Human Dynamics facilitator
 • Utvecklingssamtal
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Kvinnligt ledarskap

 • Undersköterska, akutsjukvård
 • Egen företagare, blomsterhandel
 • Undersköterska, arbetat med handledning för alla yrkeskategorier inom vårdavdelning
 • Ombudsman Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • Konflikthantering, medlare och stöd vid konflikhantering
 • Coaching och handledning av chefer och medarbetare
 • Kvinna – Ledare
 • Ledarskap – Kommunikation
 • Konsult sedan 2011