Konsulter

Eva C Johansson

Jag tror på arbetsplatser med delaktighet, där människors behov och gott resultat får samspela. Arbetsglädje och hälsosamt klimat är en framgångsfaktor. Ledarskap/chefskap bör gå hand i hand med ett aktivt medarbetarskap.

Kontakt

Consult & Bild AB
Torkel Knutssonsgatan 15
118 25, Stockholm

070-525 41 13
eva.c.johansson@telia.com
www.consultobild.se

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Grupputveckling
 • Coaching/handledning
 • Personlig utveckling
 • Arbetsklimat, -kultur och -tillfredsställelse
 • Förändringsprocesser

 • Utveckling av ledningsgrupper och arbetsteam
 • Stöd vid förändringsarbete
 • Längre och kortare chefsutbildningar inom idéburna organisationer, företag och statliga verk
 • Anpassade utvecklingsprogram för medarbetare
 • Samtalspartner, mentor och coach inom idéburet, företag och offentlig förvaltning
 • Arbetslagsutveckling
 • Bemötandeutbildningar bl a Skatteverket
 • Samtalsutbildningar
 • Kurser i presentationsteknik
 • Konflikt- & stresshantering
 • Organisationsöversyner

 • Handledare i UGL – Utveckling grupp och ledare samt Human Element
 • Kurser i personlig utveckling och att leda individer och grupprocesser, konflikthantering samt medling
 • MBTI-, PULS & SDI-licensierad
 • PASS-profilen
 • GDQ Grupputveckling
 • Teamsynk och Groupsynk
 • Storgruppspedagogik – SÖK-konferensen
 • Gestaltakademins grundutbildning
 • Kvinna & konsult
 • Konsultativt förhållningssätt
 • Fil. kand.

 • Konsult externt sedan april 1988
 • Konsult internt sedan 1985 och externt sedan 1988
 • Organisations-, pedagogik- & personalutveckling inom ett antal idéburna organisationer
 • Utvecklat ett Fountain House i Uppsala
 • Högstadielärare